ГОДИШНО СЪБРАНИЕ ЗА ОТЧИТАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА


Областният управител Надя Донкинска, съвместно със заместник областния управител Николай Николов взеха участие в годишно отчетно събрание с библиотекарите от обществените библиотеки на област Враца, проведено в Регионална библиотека „Христо Ботев“ – град Враца.                                                                                                                             
Срещата беше открита от г-жа Силвия Павлова, директор на Регионалната библиотека, която представи информация за дейността на обществените библиотеки в област Враца, като съвременни центрове за информация, услуги и знание.

Областният управител, Надя Донкинска поздрави участниците с добрите резултати, за приноса, който имат за развитие на местната общност, за креативността при разработване на проекти, за насърчаване към четенето и съхраняването на традициите в област Враца.
Г-жа Калина Тодорова представи сборника „По дрехите посрещат: Облеклото в Северозападна България – XX век – стил, традиция и мода“ от поредицата „Наследство“ на библиотеката.

През 2023 г. в областта работят 116 обществени библиотеки. Те са оборудвани с 397 компютърни конфигурации, 229 от които предоставят безплатен достъп до интернет за своите потребители и са изградени 46 информационни центъра.Обществените библиотеки изпълняват важна роля за развитието на съвременното общество, в което водещи фактори са информацията, знанието и иновациите. Те са портал за достъп до нови услуги и място за комуникация и вдъхновяващи срещи.Със своите 3 834 инициативи и събития, библиотеките на територията на област Враца утвърждават мястото си на водещ културен и информационен център, предоставяйки равен достъп до информация, те успяват да приобщят всички жители на своето населено място и дават своя принос за развитие на местната общност.