ГОДИШНА РАБОТНА СРЕЩА С „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД ПРОВЕДЕ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА


Годишната работна среща с ръководството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в Областна администрация – Враца се проведе под ръководството на областния управител Малина Николова.

В срещата участваха регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал, Петър Холаковски - изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Виктор Станчев– главен оперативен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Бойко Чавдаров – мениджър „Активи“ за регион Враца, Ловеч и Плевен в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Ръководството на компанията представи обектите, на които предстои модернизация за подобряване на сигурността на електрозахранването в област Враца. В тях „ЧЕЗ Разпределение България“ АД инвестира 2,1 млн. лв.

Един от най-мащабните проекти на дружеството в областта е модернизацията на възлова станция Елисейна, в която дружеството инвестира 150 000 лв. Новата телемеханика позволява незабавно захранване при нужда на селата Ребърково, Люти брод, Игнатица, Зверино, Елисейна, Очин дол от подстанция Бов. Инсталираните дистанционно управляеми апарати ще дават възможност от мрежата да се изключват само повредените участъци, а всички други места да остават незасегнати при авария.

Извършена е реконструкция и на електропровод „Веслец“, който доставя електроенергия на селата Боденец, Крапец, Върбешница, Руска Бела. Ремонтът е основен, с подмяна на проводници, изолация и смяна на стълбове. В община Мездра се работи по електропровод „Чукари“ и по мрежата в селата Дърманци, Лик, Ослен Криводол, Люти дол, Зверино. Реконструкцията е в ход и по електропровода, който захранва селата в община Роман. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  изгради два нови трафопоста в град Враца на обща стойност 100 000 лв. Близо 200 хил. лв. е вложила компанията в рехабилитация на кабели във Враца, Криводол и Козлодуй. Продължава работата по извършване на просеки в населени места по цялата територия на област Враца.

Дейностите за рехабилитация на мрежата и кастрене по електропроводите ще се извършват усилено до края на тази година, за да може „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да навакса пропуснатото време за периода на извънредното положение. Изпълнението на всички обекти за подготовка на мрежата за зимния сезон водят до кратковременни оперативни изключвания или до планирани прекъсвания с цел защита на живота и здравето на служителите.

През тази година, на територията на област Враца стартира изграждането на два обекта от национално значение  - „Балкански поток“ и пътят Мездра – Ботевград. От страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД отбелязаха, че се оказва пълно съдействие на изпълнителите и инвеститорите за осигуряване в най-кратки срокове на дейности, свързани със захранване и изключване на обекти, както и с преместване на съоръжения с цел осигуряване реализацията на стратегическите обекти.

Областният управител Малина Николова постави пред ръководството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД сигналите и запитванията от всички общински кметове в областта, като дружеството отговори на конкретни въпроси и се ангажира да окаже съдействие за отстраняване на проблемите по електропреносната мрежа.