ЕКСПЕРТИ ОТ РОМАКТ ПРЕДСТАВИХА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ


    Заместник областният управител Милчо Стефанов председателства провелото се на 24 ноември 2022 г. заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси–Враца.

    Предвид изпълнението на предстоящия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., както и възможностите които ще предлагат мерките към него, на членовете на Съвета бяха представени възможностите за кандидатстване по предстоящите дейности по Плана за възстановяване и устойчивост.

    Експерт към програма РОМАКТ на Съвета на Европа и ЕК представи презентациите: „Програмите на Европейския съюз в България и подхода Водено от общността местно развитие“ /ВОМР/, „Съдържание и структура на стратегията на ВОМР“, и „Финансиране на проекти от стратегията на ВОМР“.