ЕКИП НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ГОСТУВА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- ВРАЦА


На 9 май Регионалното управление на образованието – Враца отвори вратите си за учители, ученици и представители на институции, които се запознаха със структурата и организацията на работа на РУО – Враца. Инициативата „Експерти на бъдещето", която се провежда за трета поредна година има за цел да привлече ученици от училищата от област Враца, които за един ден да станат част от екипа на РУО – Враца.

Официални гости на събитието бяха областният управител Надя Донкинска и Върбина Борисова Директор на дирекция АКРРДС, които присъстваха на открит урок, подготвен и изнесен съвместно от учител и експерти от РУО. Изнесеният интердисциплинарен урок  „От Челопек до Черпиш - пътят на вярата и добротата" бе свързан с разказа „Една българка“ на Иван Вазов в които участие взеха ученици от седми клас на Средно училище "Никола Войводов". Той се проведе в залата на РУО – Враца и беше ярка демонстрация на това как може да изглежда един добре обмислен и планиран урок – с предварителни задачи за учениците, със сериозна подготовка на учителя, с разнообразни активности за участниците.

Урокът бе излъчван онлайн във Фейсбук групата „Регионално управление на образованието – Враца“.