ДВАНАДЕСЕТ СА УЧАСТЪЦИТЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА, В КОИТО ИМА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НОРМАЛНАТА ПРОВОДИМОСТ НА РЕЧНИТЕ ЛЕГЛА

Дванадесет са участъците в област Враца, в които има необходимост от извършване на дейности по осигуряване нормалната проводимост на речните легла. Това е установила проверка на Междуведомствена комисия, осъществена след издадена заповед от областния управител Момчил Младенов. Информацията бе огласена днес по време на брифинг с представители на медиите. Инспекцията е проведена в периода 28.02.2017г.-02.03.2017г. Междуведомствената комисия е извършила оглед на проводимостта на реките Скът, Искър, Ботуня и Моравишка извън урбанизираните територии в област Враца.

Според експертите, участъците които има необходимост от извършване на дейности по осигуряване нормалната проводимост на речните легла са:

 -речно корито на река Скът след регулацията на град Мизия;

-  речно корито на р. Скът след бент преди регулацията на гр. Мизия;

-  речно корито на р. Скът в северната извънрегулационна част на гр. Бяла Слатина до пречиствателната станция за отпадъчни води;

- речно корито на р. Скът при моста в началото на с. Комарево, община Бяла Слатина;

-речно корито на р. Скът преди регулацията на с. Нивянин, община Борован;

-речно корито на р. Скът след регулацията на с. Нивянин, община Борован;

-речно корито на р. Скът в землището на с. Голямо Пещене (при брод под гробищен парк);

-речно корито на р. Искър в землището на с. Синьо бърдо;                      

-речно корито на р. Искър при мост на границата между община Роман и община Мездра;

-речно корито на р. Моравишка след регулацията на с. Моравица;

-речно корито на р. Ботуня в землището на с. Ракево, община Криводол;

-речно корито на р. Лева/Въртешница/ в землището на гр. Враца след   кв. Бистрец.

Заключението на Междуведомствената комисия е, че констатираните проблеми в тези участъци следва да бъдат отстранени. Подробно описание на количествата и видовете дейности по отстраняването им са описани в Програма за планово почистване на посочените речни участъци и количествено-стойностна сметка към Програмата.

 „Ще бъде изпратено писмо до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, с което да потвърдим искания от минали периоди, като ще дадем възможност на експертите да вземат становище за приоритизиране на някои от участъците.“, съобщи  областният управител. Младенов поясни, че това ще бъде основното искане, което ще постави на следващото заседание на Министерски съвет, което ще се проведе на 15.03.2017г. Областният управител на област Враца ще апелира и за отпускане на средства за ремонт на моста до с.Краводер.