ДЪРЖАВАТА СИ ВЪРНА ОБРАТНО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ВЪВ ВРАЦА

ДЪРЖАВАТА СИ ВЪРНА ОБРАТНО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ВЪВ ВРАЦА

На 20.01.2022 г. Комисия от служители в Областна администрация – Враца, със съдействието на ОДМВР-Враца, изпълни заповедта от 14.01.2022 г. на областния управител Стефан Красимиров, като иззе недвижими имоти –  частна държавна собственост, намиращи се в гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 135: част от административна сграда, складово помещение с площ 77,78 кв. м., част от паркинг в подземен етаж и три отделни постройки (съгласно АЧДС № 2839/15.12.2010 г. и АЧДС № 3429/20.04.2017 г.), които се държаха без правно основание от „Хубев“ ЕООД. Имотите вече са във владение на държавата.