АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ


Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца проведе областният управител и председател на Асоциацията Иван Сълов.

В заседанието взеха участие кметове и представители на общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Мездра и Оряхово, както и управителят на „ВиК“ ООД – Враца Ангел Престойски.

В хода на заседанието беше гласувано и единодушно прието предложението за решение относно препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за следващата година.

Председателят на Асоциацията по ВиК – Враца Иван Сълов разясни задълженията на общините, съгласно Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.

Общото събрание прие и решение за одобряване на Подробната инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2021 г.

Управителят на „ВиК“ ООД – Враца Ангел Престойски обобщи по време на заседанието, че Дружеството извършва дейности по реконструкции на водопроводната мрежа в населените места на общините от област Враца.

„Към настоящия момент, извършените реконструкции във ВиК мрежи и съоръжения надхвърлят половината от стойността на задължителното ниво на инвестициите, предвидени за изпълнение в сключения между дружеството и АВиК – Враца Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги“, заяви Ангел Престойски и допълни, че инвестиционната програма на дружеството предстои да бъде финализирана в срок.