СПЕЦИАЛИЗИРАНА ФИРМА ЩЕ ОБЕЗВРЕДИ СЕРОВЪГЛЕРОДА НА „КАМИБО“ ЕООД

 СПЕЦИАЛИЗИРАНА ФИРМА ЩЕ ОБЕЗВРЕДИ СЕРОВЪГЛЕРОДА НА „КАМИБО“ ЕООД

    На 14.06.2022 г. заместник областният управител Красимир Колев проведе работна среща с директора на РИОСВ – Враца, представител на Община Враца, консултанти на фирма „Камибо“ ЕООД и управителя на фирма „Балкан Ресурс“ ЕООД, за уточняване на конкретни мерки за обезвреждане на останалото количество серовъглерод от площадката на „Камибо“ ООД – ТП „Хименерго“ в гр. Враца.

    По време на срещата стана ясно, че на 07.06.2022 г. двете фирми са подписали договор с предмет на дейност „Неутрализация на водата от дъното на басейните и наличния серовъглерод от цистерните, включително премахване на всички съоръжения“, като „Балкан Ресурс“ ЕООД разполага с 90 дни за изпълнение на дейността, считано от датата на подписване на договора.   

    Предстои оборудване на площадката със специализирани съоръжения, необходими за обезвреждането на опасното вещество, като дейностите по неутрализацията ще бъдат извършени от квалифицирани специалисти при подходящи метеорологични условия и при най-високи мерки за сигурност.       

    Управителят на „Балкан Ресурс“ ЕООД изказа благодарност към Областна администрация – Враца, която инициира проведените работни срещи за окончателно разрешаване на казуса със серовъглерода на „Камибо“ ЕООД.