Свържи се с нас

ИЗЧИСТИ

Адрес

Пощенски адрес:
Областна администрация Враца
бул. "Демокрация" №1
3000 гр. Враца
Телефон:
092/ 66 14 29
Факс:
092/ 66 31 18
Булстат:
106063115
Email:
obl-vr@vratsa.government.bg
www.vratsa.bg