Актуални новини

СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПОЧЕТЕ ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК НА СТРУПЕШКИЯ МАНАСТИР

СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПОЧЕТЕ ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК НА СТРУПЕШКИЯ МАНАСТИР

    Областният управител Стефан Красимиров  присъства на светата литургия, водена от  отец Димитър в новата църква на манастира. Отец Димитър  отслужи и молебен за предпазване от пожар и от огън. Той напомни на събралите се християни, че Св. Илия е бил взет жив за небето, за...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ ЩЕ ПРИСЪСТВА НА ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК НА СТРУПЕШКИЯ (ТЪРЖИШКИ) МАНАСТИР „СВ. ПРОРОК ИЛИЯ” КРАЙ СЕЛО СТРУПЕЦ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ ЩЕ ПРИСЪСТВА НА ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК НА СТРУПЕШКИЯ (ТЪРЖИШКИ) МАНАСТИР „СВ. ПРОРОК ИЛИЯ” КРАЙ  СЕЛО СТРУПЕЦ

    На 20 юли светата Православна църква отбелязва паметта на  Свети Пророк Илия – един от най-великите измежду старозаветните праведници, могъщ изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра в единия Бог. Св. Пророк Илия е и сред най-почитаните от българите светци....

ПРЕДСТОИ НОВ КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА

ПРЕДСТОИ НОВ КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА

На 19.07. 2022 г. бе проведен втори етап на конкурсната процедура за длъжността главен секретар на Областна администрация-Враца. До него бяха допуснати и двамата кандидати:  Севдалина Джамбазка и Марио Милов. Конкурсната комисия е съставена съгласно Решение на Министерски съвет № 170/27.03.201...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПОСРЕЩНА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА ВЪВ ВРАЦА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПОСРЕЩНА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА ВЪВ ВРАЦА

    Областният управител Стефан Красимиров и неговият заместник Красимир Колев проведоха среща с г-жа Надежда Йорданова, министър на правосъдието, на която бяха обсъдени широк кръг от теми, включително  и предприетите от Министерството на правосъдието действия в законодателен план. &...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ ЩЕ СЕ СРЕЩНЕ С МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ ЩЕ СЕ СРЕЩНЕ С МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА

В 13:30 часа утре областният управител Стефан Красимиров ще се срещне с Министъра на правосъдието г-жа Надежда Йорданова. Министър Йорданова ще посети Враца, за да  разгледа условията, при които пребивават лишените от свобода във Врачанския затвор. Тя ще посети и средношколското общежитие, в ко...

ОБСЪДЕНИ БЯХА МЕРКИТЕ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВАТА НАСТИЛКА В КВ. БИСТРЕЦ

ОБСЪДЕНИ БЯХА МЕРКИТЕ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВАТА НАСТИЛКА В КВ. БИСТРЕЦ

    Областният управител и Председател на Асоциация по ВиК – Враца Стефан Красимиров проведе днес работна среща за координиране на дейностите по възстановяване на нарушените улични настилки в жилищен квартал „Бистрец“ в гр. Враца. Засегнати от изкопните работи по полагане...

ОТМЕНЕНА Е ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ

ОТМЕНЕНА Е ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ

    Със своя заповед № РД-100/11.07.2022 г. областният управител Стефан Красимиров отмени Заповед  на кмета на Община Бяла Слатина, с която е утвърдено разпределение на средства от общинския бюджет за спортните клубове за 2022 г., като незаконосъобразна.     Мотивът за отмя...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЪРНА ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЪРНА ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

    Със своя Заповед  областният управител Стефан Красимиров връща за ново обсъждане Решение № 668 по Протокол № 44 от 28.06.2022г. на Общински съвет – Враца, по силата на което общината следваше да поеме дълг в размер на 781 174 лева с цел реализация на Проект „Модернизир...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПРЕКРАТЯВА ДОГОВОРА С „Н. КОЦЕВ“ ЕООД ЗА ЛЕДЕНИКА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПРЕКРАТЯВА ДОГОВОРА С „Н. КОЦЕВ“ ЕООД ЗА ЛЕДЕНИКА

    По заповеди на областния управител Стефан Красимиров, Комисия от Областна администрация – Враца извърши проверки на място  през месеците април и юни на сграда за търговия и бетонова площадка,  отдадени под наем на „Н. Коцев“ ЕООД в курортен комплекс „Л...

СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПОДКРЕПИ ФОЛКЛОРНИЯ СЪСТАВ ОТ ТАРАКЛИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР ЛЕДЕНИКА

СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПОДКРЕПИ ФОЛКЛОРНИЯ СЪСТАВ ОТ ТАРАКЛИЯ  НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР ЛЕДЕНИКА

    На втория ден от Националния фолклорен събор „Леденика“, организиран от Община Враца, областният управител Стефан Красимиров аплодира изпълнителите от фолклорния ансамбъл за български народни песни и танци „Родолюбие” - гр. Тараклия, Република Молдова. &nbs...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ БЕШЕ ГОСТ НА ФЕСТИВАЛА НА РИБАТА В ГРАД КОЗЛОДУЙ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ БЕШЕ ГОСТ НА ФЕСТИВАЛА НА РИБАТА В ГРАД КОЗЛОДУЙ

    По покана на кмета на община Козлодуй Маринела Николова, областният управител Стефан Красимиров взе участие във Фестивала на рибата – 2022г., организиран от общината по повод Световния ден на риболова и Международния ден на река Дунав,.     В празника участваха местни...

РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА СЕ ПРОИЗНЕСЕ „ХУБЕВ“ ЕООД ДА ЗАПЛАТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА 24 765 ЛВ.

РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА СЕ ПРОИЗНЕСЕ „ХУБЕВ“ ЕООД ДА ЗАПЛАТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА 24 765 ЛВ.

    Районен съд – Враца  осъди „Хубев“ ЕООД да заплати на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите на Държавата, представлявана от Стефан Красимиров, областен управител на област Враца,  сумата от 24 765 лв., с която се е обогатил неос...

АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК – ВРАЦА СЪГЛАСУВА БИЗНЕСПЛАНА НА «ВИК» ООД – ГР. ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2026 Г.

АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК – ВРАЦА СЪГЛАСУВА БИЗНЕСПЛАНА НА «ВИК» ООД – ГР. ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2026 Г.

    Днес, 21.06.2022 г.,  областният управител Стефан Красимиров в качеството си на председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация /АВиК/ - Враца проведе заседание на общото събрание на Асоциацията. В заседанието взеха участие кметове, зам.-кметове и представители на шест от...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОВЕРКАТА НА ЯЗ. БЪРЗИНА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОВЕРКАТА НА ЯЗ. БЪРЗИНА

    Областният управител Стефан Красимиров се включи в проверката на язовир „Бързина“ между селата Ботево и Бързина,  община Хайредин, който е и  последният в каскада от 15 броя язовири, изградени в района. Проверката е част от дейността на назначената с негова запове...

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ФИРМА ЩЕ ОБЕЗВРЕДИ СЕРОВЪГЛЕРОДА НА „КАМИБО“ ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ФИРМА ЩЕ ОБЕЗВРЕДИ СЕРОВЪГЛЕРОДА НА „КАМИБО“ ЕООД

    На 14.06.2022 г. заместник областният управител Красимир Колев проведе работна среща с директора на РИОСВ – Враца, представител на Община Враца, консултанти на фирма „Камибо“ ЕООД и управителя на фирма „Балкан Ресурс“ ЕООД, за уточняване на конкретни мерки...