Актуални новини

ПРОДЪЛЖАВАТ СРЕЩИТЕ НА ГУБЕРНАТОРА С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ НА 2 ОКТОМВРИ

ПРОДЪЛЖАВАТ СРЕЩИТЕ НА ГУБЕРНАТОРА С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ НА 2 ОКТОМВРИ

    Поредни две срещи проведе областният управител Георги Митов с кметовете на общините Козлодуй и Оряхово.     Като основен акцент в разговорите е материално-техническото осигуряване и предстоящите ангажименти на общините и отделните ведомства, работата по обучителната акция за...

ЗАПОЧВА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ОБЩИНИТЕ

ЗАПОЧВА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ОБЩИНИТЕ

     Областна администрация –Враца уведомява, че като част от техническата подготовка за предстоящите избори за народни представители на 2 октомври 2022г., на 29 август (понеделник) в рамките на работния ден в сградата на администрацията на бул. „Демокрация“, № 1, ще...

OБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ МИТОВ ОБСЪДИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ВОТ С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ БОРОВАН И БЯЛА СЛАТИНА

OБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ МИТОВ ОБСЪДИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ВОТ С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ БОРОВАН И БЯЛА СЛАТИНА

    Първа среща по подготовката на изборите за народни представители, насрочени за 2 октомври, проведе днес областният управител.     Материално-техническото осигуряване и предстоящите ангажименти за организирането на честен и прозрачен вот на изборите за народни представители,...

Разяснителната кампания, във връзка с предстоящите парламентарни избори за народни представители.

Разяснителната кампания, във връзка с предстоящите парламентарни избори за народни представители.

    От днес, 17.08.2022 г., на официалната интернет страница на Областна администрация – Враца гражданите ще могат да се запознаят с разяснителната кампания, във връзка с предстоящите парламентарни избори за народни представители на 02.10.2022 г. Материалите, изготвени от Централнат...

ЯСНИ СА МЕРКИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТРЕТИЯ ЕТАП ОТ ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА СЕРОВЪГЛЕРОДА НА „КАМИБО“ ЕООД

ЯСНИ СА МЕРКИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТРЕТИЯ ЕТАП ОТ ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА СЕРОВЪГЛЕРОДА НА „КАМИБО“ ЕООД

           На проведена работна среща на 16.08.2022 г. областният управител Георги Митов, в присъствието на заместник областния управител Милчо Стефанов, обсъди предстоящото изпълнение на третия етап от обезвреждането на останалото количество серовъглерод на площадката...

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИЛЧО СТЕФАНОВ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИЛЧО СТЕФАНОВ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ

  Със Заповед № КВ-641/12.08.2022 г. на министър-председателя Гълъб Донев, за заместник областен управител на област Враца е назначен Милчо Стефанов. Милчо Стефанов е магистър зооинженер. През периода 2007 г. – 2018 г. е работил в ТД „Държавен резерв“ – Враца.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВРЪЩА ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОРОВАН КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВРЪЩА ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОРОВАН КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

    Областният управител  Георги Митов със своя заповед върна за ново обсъждане приетото от Общинския съвет – Борован решение № 377, по Протокол № 43 от проведено на 29.07.2022 г. заседание, като незаконосъобразно.     Без да изложи мотиви местният парламент на община...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ МИТОВ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА РИК – ВРАЦА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ МИТОВ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА РИК – ВРАЦА

    Политическите партии и коалиции не постигнаха съгласие за състав на Районна избирателна комисия – Враца стана ясно на проведените днес, 6 август 2022 г. консултации.     Съгласно чл.60, ал.1 от Изборния кодекс областният управител на област Враца Георги Митов проведе к...

ПРОВЕЖДАНЕТО НА НОРМАЛНИ, ЧЕСТНИ, ПРОЗРАЧНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ ЩЕ БЪДЕ ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ В РАБОТАТА НА НОВИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ГЕОРГИ МИТОВ

ПРОВЕЖДАНЕТО НА НОРМАЛНИ, ЧЕСТНИ, ПРОЗРАЧНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ ЩЕ БЪДЕ ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ В РАБОТАТА НА НОВИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ГЕОРГИ МИТОВ

    С Решение № 581 на Министерски съвет от 4 август 2022 г., на основание чл. 143, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 29, ал.3 във връзка с чл.19а, ал.2 от Закона за администрацията, от длъжността областен управител на област Враца е освободен Стефан Красимиров. Със същото...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА РИК НА 6 АВГУСТ 2022 Г.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА РИК НА 6 АВГУСТ 2022 Г.

    На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 213 от 01.8.2022 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на Република България (обн. в ДВ бр. 61 от 02 август 2022 г.), на 06.08.2022 г. /събота/ от 11.00 часа в Заседателната...

НА ФИНАЛЕН ЕТАП СА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА СЕРОВЪГЛЕРОДА НА „КАМИБО“ ЕООД

НА ФИНАЛЕН ЕТАП СА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА СЕРОВЪГЛЕРОДА НА „КАМИБО“ ЕООД

    Областният управител Стефан Красимиров и заместник областният управител Красимир Колев проведоха на 02.08.2022 г. работна среща за  изпълнение на последния етап от обезвреждането на останалото количество серовъглерод от площадката на „Камибо“ ООД – ТП „Химе...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОИСКА ОТ СЪДА ДА ОБЯВИ НИЩОЖНОСТТА НА АКТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОИСКА ОТ СЪДА ДА ОБЯВИ НИЩОЖНОСТТА НА АКТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

    Недвижим имот - апартамент в гр. Враца на бул. „2 юни“ № 94, е бил обявен за частна общинска собственост с Акт № 3122 от 02.10.2017 г., утвърден от кмета на Община Враца. Същият имот обаче е бил актуван като държавна собственост с акт от 01.12.1970 г.     При със...

ПРЕДПРИЕТИ СА ДЕЙСТВИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С ВОДОПОДАВАНЕТО В С.БУТАН

ПРЕДПРИЕТИ СА ДЕЙСТВИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С ВОДОПОДАВАНЕТО В С.БУТАН

      По разпореждане на областния управител на област Враца и председател на Асоциация по ВиК – Враца г-н Стефан Красимиров  на 26 юли 2022 г. бе извършена съвместна проверка с цел установяване на причините за липса на водоснабдяване в село Бутан, община Козлодуй. В работн...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ ТЪРСИ РЕШЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМА С ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ ТЪРСИ РЕШЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМА С ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА

    По повод  засиления медиен интерес относно статута на Природна забележителност „Пещера Леденика“,  Областна администрация – Враца информира следното:     Със Заповед № 2810/10.10.1962 г. на Главно управление по горите при Министерски съвет пещера...