бър Областна aдминистрация Враца - Официален Интернет сайт

Новини и събития

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ ВРАЦА

Заместник областният управител Мирослав Комитски проведе заседание на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Враца. „Краят на годината е време за равносметка и отчитане на резултатите от управлението и прилагането на добри практики и споделен опит. Съобразно функцията на Областния съвет като консултативен орган, тук неговите членове – представители на местната власт, на териториалните звена на изпълнителната власт и медиите, набелязваме теми и събития, свързани с популяризирането на добрите практики и споделяме опита в работата на различните власти и институции. Така постоянно с Вашата експертиза, разширяваме дейността и обхвата на антикорупционния съвет“, заяви по време на заседанието Мирослав Комитски. За изключително строги наложени антикорупционни мерки в своята институция докладва ди...

Виж повече
14/12/2018

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА МАЛИНА НИКОЛОВА И НАЧАЛНИКЪТ НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВРАЦА ГАЛИНА ЕВДЕНОВА ПРОВЕДОХА РАБОТНИ СРЕЩИ

В седмицата от 26 до 30 ноември областният управител на област Враца Малина Николова и началникът на Регионално управление на образованието – Враца Галина Евденова проведоха работни срещи с ръко...

Виж повече
30/11/2018

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ УЧАСТВА В СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ

Заместник областният управител Мирослав Комитски участва в Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Заседанието се проведе в град Пирот и...

Виж повече
29/11/2018

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ- ВРАЦА

В ОБЛАСТ ВРАЦА ПЪТНАТА ОБСТАНОВКА Е НОРМАЛНА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

В област Враца пътната обстановка е нормална при зимни условия, всички републикански пътища са проходими. 110 машини на Областно пътно управление – Враца извършват непрекъснато снегопочистване и...

Виж повече
28/11/2018