Новини и събития

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Областният съвет за развитие на област Враца проведе редовно заседание, на което беше представен актуализираният състав на Съвета и бяха определени представители за членове на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Областният управител Малина Николова председателства заседанието и запозна членовете с новите моменти в Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, а заедно с представители на общините бяха дебатирани идеите за интегрирани проекти на територията на област Враца в новия програмен период 2021-2027 г. В състава на Областния съвет са включени кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище....

Виж повече
03/12/2019

РАБОТНА СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ЗА КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРОВЕДЕ ДНЕС ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА

„Тематичната работна среща, свързана с координиране на дейностите в образователната система се провежда за запознаване на кметовете на общини и съгласуване на общите действия с ръководителите на...

Виж повече
03/12/2019

С ИНТЕРАКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЗА УСПЕШНА КАРИЕРНА, КУЛТУРНА И ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА ПРИКЛЮЧИХА ИНИЦИАТИВИТЕ ПО РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕС

Пред учениците на обединените училища в селата Девене и Тишевица, възпитаници на ПГТР- Враца представиха реализираните проекти и учебни практики в партньорство с повече от 15 държави. Със своите презе...

Виж повече
29/11/2019

ЧИТАЛИЩАТА В СЕЛАТА МРАМОРЕН И БАНИЦА БЯХА ДОМАКИНИ НА КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ

Читалищата в селата Мраморен и Баница бяха домакини на културно-информационни събития, свързани с европейското културно многообразие, идентичност и модерния поглед на младото поколение от област Враца...

Виж повече
28/11/2019

СТАРТИРАХА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ИНИЦИАТИВИ НА ТЕМА „ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ И ИДЕНТИЧНОСТ – МОДЕРНИЯ ПОГЛЕД НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТ ВРАЦА“

Областна администрация – Враца стартира провеждането на поредица от комуникационни инициативи на тема „Европейското културно многообразие и идентичност – модерния поглед на младото п...

Виж повече
27/11/2019