Електронен анкетен формуляр относно провеждане на проучване сред работодатели за потребностите им от работна сила през 2019 г.

Новини и събития

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

Извънредно заседание на Областната епизоотична комисия се проведе днес под председателството на заместник областния управител Робертино Маринов. В хода на заседанието, директорът на Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Враца д-р Милчо Костурков отчете, че епизоотичната обстановка в областта е нормална и няма новорегистрирани огнища на болестта Африканска чума по свинете. Заместник областният управител Робертино Маринов запозна присъстващите с решенията на Централния епизоотичен съвет към Министерски съвет за определяне на 20 км зона за превенция около индустриалните ферми. На територията на област Враца има регистрирана само една индустриална ферма, която се намира в с. Чирен, община Враца. „В санитарната зона е предоставена възможност на стопаните на обекти от тип „Заден двор“ да преустановят...

Виж повече
02/08/2019

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004 г., обн. ДВ. бр. 6 от 23 Януари 2004 г...

Виж повече
01/08/2019

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Във връзка с  проведено на 29.07.2019 г. заседание на Централния епизоотичен съвет към Министерски съвет с председател вицепремиерът Томислав Дончев и взетите решения, относно превенция срещу раз...

Виж повече
31/07/2019

ЗАПОВЕД РД-18-ДС-49/24.07.2019 г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД РД-18-ДС-49/24.07.2019  г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 31.07.2019 г. 9:40 часа

Виж повече
31/07/2019

ПРОВЕДЕ СЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

Във връзка с проследяването на епизоотичната обстановка в област Враца, днес се проведе извънредно заседание на Областната комисия във връзка с издадената заповед на изпълнителния директор на БАБХ &nd...

Виж повече
26/07/2019