Новини и събития

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

При спазване на строги епидемиологични мерки, изпълняващият длъжността областен  управител Мирослав Комитски откри първото за годината заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. В заседанието взеха участие представители на общинските администрации, на териториалните звена на изпълнителната власт и експертите от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Тошко Бразилов и Росен Рапчев. На срещата са разгледани теми, свързани с пътнотранспортната обстановка в област Враца за първите пет месеца на 2020 г., степен на изпълнение на заложените в Плана за действие за тази година мерки по подобряване на безопасността на движението по пътищата, както и обобщаване на инициативите, с които област Враца ще се включи в отбелязването на Деня на безопасността на движението по пътищата в Р Бъ...

Виж повече
25/06/2020

ИЗПЪЛНЯВАЩИЯТ ДЛЪЖНОСТТА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ОТКРИ ИЗЦЯЛО РЕНОВИРАНОТО СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ВЪВ ВРАЦА

Изпълняващият длъжността областен управител Мирослав Комитски, заедно с ректора на Медицински университет – София проф. д-р Виктор Златков и директора на филиал – Враца доц. Павлинка Добри...

Виж повече
25/06/2020

НА СВОЕ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОДОБРИХА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА 2020 г.

Със средства в размер на 370 658 лв., Регионалната програма осигурява 121 нови работни места. Програмата за заетост на област Враца е разработена съгласно постъпилите предложения от страна на об...

Виж повече
24/06/2020

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ В ОБЛАСТ ВРАЦА, УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, Приемете искрените ми поздрави по повод проф...

Виж повече
23/06/2020

ОБЛАСТНАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ С ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Първото заседание на Областната преброителна комисия проведе днес заместник областният управител Мирослав Комитски. Комисия е създадена със заповед на председателя на Националния статистически институ...

Виж повече
19/06/2020