Новини и събития

НОСИТЕЛИТЕ НА УМЕНИЕТО „ВАРЕНЕ НА ДОМАШЕН САПУН“ ОТ С. ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА МЕЗДРА ПОЛУЧИХА ГРАМОТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ВРАЦА

Груповите носители на умението „Варене на домашен сапун“ - Здравка Петрова (76 г.), Венета Коцева (82 г.) и Бойка Цолова (68 г.) от с. Царевец, община Мездра, получиха грамоти от областния управител на Враца Иван Сълов за принос в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство на област Враца.
Отличията връчи заместник-областният управител Милчо Стефанов. Награждаването уважиха кметът на Мездра Иван Аспарухов, Любомир Mаринков - гл. експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ към Областна администрация - Враца, кметският наместник на с. Царевец Маргарита Петкова и Лиляна Лещарска - секретар на НЧ „Просвета-1928“.
Наскоро Националният съвет за нематериално културно наследство към Министерство на културата одобри кандидатурата н...

Виж повече
30/07/2021

ОБЛАСТНИЯТ ЩАБ ЗА БОРБА С ГРИП И ОСТРИТЕ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРОВЕДЕ СВОЕ ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Областният щаб за борба с грип и острите респираторни заболявания проведе свое присъствено заседание, свикано във връзка със заповед на д-р Стойчо Кацаров, министър на здравеопазването. Заседанието бе...

Виж повече
28/07/2021

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ " В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона  за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Документи по т. 7 (Докумен...

Виж повече
12/07/2021

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ " В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона  за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Документи по т. 7 (До...

Виж повече
12/07/2021