Новини и събития

ЗАСИЛВА СЕ КОНТРОЛЪТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

Със своя заповед  № РД -18-К-5/20.03.2022 г. областният управител Георги Митов определи за пожароопасен сезон в горските територии на област Враца  периода от 03 април до 31 октомври 2022 г. Със същата заповед се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.  Лице, забелязало пожар в горски или земеделски територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер  112. Туристите и работещите в горите и в съседство с тях са задължени да спазват правилата за пожарна безопасност. Паленето на огън и изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за тази цел места.  В заповедта на областния управител са въведени правила и з...

Прочети цялата
29/03/2023

ОБЯВЕН Е ОРАНЖЕВ КОД ЗА СИЛЕН И БУРЕН СЕВЕРОЗАПАДЕН ВЯТЪР ЗА 28.03.2023 Г. В ОБЛАСТ ВРАЦА

    Във връзка с постъпило писмо в Областна администрация – Враца от Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР, Ви информираме, че за 28.03.2023 г. от НИМХ-МОСВ и МЦ на ВВС е обявено...

Прочети цялата
28/03/2023

БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ВОТА НА 2 АПРИЛ 2023 Г. ПРИСТИГНАХА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА

    153 800 броя хартиени бюлетини за предстоящите избори за народни представители  предназначени за изборен район Врачански пристигнаха в Областна администрация – Враца при ...

Прочети цялата
23/03/2023

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ МИТОВ С ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В 75-ТИЯ НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА „КОЗЛОДУЙ ДО ОКОЛЧИЦА“ - 2023 Г.

    Уважаеми родолюбци,     Скъпи ученици и граждани,       Областна администрация – Враца за поредна година организира една от най-мащабните туристически и...

Прочети цялата
22/03/2023