бър ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - Областна администрация Враца