бър заместник областни управители - Областна администрация Враца