бър връзки с обществеността - Областна администрация Враца