бър ТРУДОВА ЗАЕТОСТ - Областна администрация Враца