бър телефонен указател - Областна администрация Враца

телефонен указател

СЛУЖИТЕЛДЛЪЖНОСТТЕЛЕФОНСЛУЖ. GSM
Малина Николова Областен управител 092 66 66 90 0884 093 939
Мирослав Комитски Заместник областен управител 092 67 84 59 0887 082 393
 Робертино Маринов Заместник областен управител 092 66 66 85 0884 198 166
 Надя Гетова Връзки с обществеността 092 67 84 70 0885 165 185
Мариана Каменова Главен секретар 092 66 66 83 0888 893 456
Евгения Кръстева Директор АПОФУС 092 67 84 51 0884 115 320
Диана Янкова Главен юрисконсулт 092 67 84 58 0884 115 314
Севдалина Риджалска Главен счетоводител 092 67 84 52 0884 115 312
Татяна Вутова Старши счетоводител 092 67 84 50 0884 024 619
Цветан Василев Главен експерт 092 67 84 57 0884 115 317
Красимира Стоянова Старши експерт факс: 092 66 31 18 тел: 092 67 84 68 0888 862 593
Ваня Дамянова Старши експерт централа 092 66 14 29 0884 115 319
Елена Стойлова Директор АКРРДС 092 66 11 58 0889 317 576
Върбинка Борисова Главен експерт 092 67 84 63 0882 293 375
Евгения Илиева Главен експерт 092 67 84 64 0882 415 579
Любомир Маринков Главен експерт 092 66 10 57 0884 115 321
Силвия Пелова Главен експерт 092 67 84 60 0888 095 062
Албена Кисьова Старши експерт 092 67 84 56 0884 022 879
Малина Иванова Старши експерт 092 67 84 65 0884 024 708
  Дежурни към областен съвет за сигурност тел: 092 62 11 72
факс: 092 62 06 23
0887 633 006
0884 115 313