бър секторни политики - Областна администрация Враца