Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

РЕГИСТЪР НА СДЕЛКИТЕ С ИМОТИ, ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

РЕГИСТЪР НА СДЕЛКИТЕ С ИМОТИ, ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА