бър РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ, ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ - Областна администрация Враца