РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ, ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ, ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ

РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ, ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ, ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ