Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ, ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ, ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ

РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ, ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ, ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ