Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ, ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОДАЖБА

ПРОГРАМА ЗА ПРОДАЖБА ЗА 2019 Г. НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 25.03.2019 г. 11:30 часа

РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ, ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОДАЖБА