РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ, ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОДАЖБА

РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ, ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОДАЖБА