бър РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА - Областна администрация Враца