Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

Проекти

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2007-2013

ПРОЕКТ "ТРАНСГРАНИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ДОЛЖ - ВРАЦА"

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2007-2013 II

ПРОЕКТ "ЦЕНТЪР ЗА КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ТРАНСГРАНИЧНАТА ЗОНА"

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ II"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСПОЗ"

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ - ЕСФ"

ПРОГРАМА "СТАРТ НА КАРИЕРАТА"

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ