бър ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН - Областна администрация Враца