бър Планове за дейността на администрацията - Областна администрация Враца