бър планове и стратегии - Областна администрация Враца