бър ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РОМАН - Областна администрация Враца