бър ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОЗЛОДУЙ - Областна администрация Враца