бър областни стратегии - Областна администрация Враца