бър МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - Областна администрация Враца