бър МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС - Областна администрация Враца