бър ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗЗКИ - Областна администрация Враца