бър ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗПУКИ - Областна администрация Враца