бър ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ, ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ - Областна администрация Враца