Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО 2017

Европейски дни на наследството 2017

 

Европейските дни на наследството – 2017 ще бъдат отбелязани с над 280 събития на територията на 77 общини във всички области в България.

Над 100 музея, културни и природни обекти пък ще осигурят свободен вход за посетителите си в определени дни на септември. Част от проявите вече започнаха с настъпването на месеца, когато по традиция 50-те държави, подписали Европейската културна конвенция, едновременно насочват усилията си към популяризирането на културното наследство.

Общоевропейската тема, под която преминават Дните през настоящата година, е „Наследство и природа: пейзаж от възможности“. Целта е да се насочи общественото внимание към значението на културното и природното наследство, както върху и приноса им за качествен живот и социално-икономически просперитет. В същото време темата поставя въпроса за взаимната зависимост между тях в процеса на опазването, осигуряването на достъп и популяризирането им.

 

Събития в Област Враца

Община Борован

 

Събитие:. Музейна сбирка в НЧ "Цани Иванов", с. Борован - свободен достъп

Дата: 30.09.2017 г.

Място: НЧ "Цани Иванов", с. Борован

Организатор: НЧ "Цани Иванов"

Събитие: Свободен достъп до музея в с. Борован

Дата: през целия месец септември

Място: Музей с. Борован

Организатор: Община Борован

 

Община Враца

 

Събитие: Вход свободен до Регионален исторически музей - Враца и среща с проф. д.г.н. Ангел Кунов - геолог и общественик

Дата: 30.09.2017 г.

Място: Регионален исторически музей - Враца

Организатор: Община Враца

 

Община Мездра

 

Събитие: Археологически комплекс "Калето" - свободен достъп

Дата: 30.09.2017 г.

Място: Археологически комплекс "Калето"

Организатор: Община Мездра

Събитие: Средновековна църква "Св. Николай" - свободен достъп

Дата: 30.09. 2017 г.

Място: гр. Мездра

Организатор: Община Мездра

 

 

 

 

 

Община Мизия

 

Събитие: Вход свободен до Музея, намиращ се в Общински туристически информационен и експозиционен център - гр. Мизия. Запознаване с историята и наследството на с. Букьовци.

Дата: 25-30.09.2017 г.

Място: Общински туристически информационен и експозиционен център - гр. Мизия

Организатор: Община Мизия

Събитие: Изготвяне на презентация с основните моменти от общоевропейската стратегия "Културно наследство през XXI век"

Дата: 25-30.09.2017 г.

Място: гр. Мизия

Организатор: Община Мизия

Събитие: Тематична викторина за културното наследство

Дата: месец септември

Място: НЧ "Просвета", гр. Мизия

 

 

Община Оряхово

 

Събитие: Свободен достъп до Исторически музей - гр. Оряхово

Дата: 30.09.2017 г.

Място: ИМ - гр. Оряхово

Организатор: ИМ – Оряхово