бър ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ - Областна администрация Враца