бър Цели на администрацията - Областна администрация Враца