бър БЕДСТВИЯ И АВАРИИ - Областна администрация Враца