бър Заповед № РД-18-ДС-36/27.07.2018 г. за провеждане на търг за продажба - Областна администрация Враца