бър ЗАПОЧВА ЧАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТА НАД Р. БОТУНЯ ПРИ С. КРАВОДЕР - Областна администрация Враца

ЗАПОЧВА ЧАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТА НАД Р. БОТУНЯ ПРИ С. КРАВОДЕР


Във връзка с обилното снеготопене през последните дни, асфалтовата настилка на моста над р. Ботуня при с. Краводер бе сериозно разрушена. Съоръжението се намира в лошо техническо състояние от години, а на пътната настилка е правен няколкократен частичен ремонт.

Областният управител Малина Николова днес предприе мерки по осигуряване на ремонтно-възстановителните дейности на пътното съоръжение, като след проведени разговори с управителя на Областно пътно управление – Враца инж. Веселин Николов и управителя на поддържащата фирма се започнаха действия по частично възстановяване на участъка със студена фрезована смес.

Пътният участък е с интензивен трафик и с цел предотвратяване на пътни инциденти е наложително неговото цялостно възстановяване. При подходящи метеорологични условия след 15 март ще започне основният ремонт на моста над р. Ботуня по сключения договор между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Пътинженеринг – М“ АД. Предметът на договора е „Извършване на възстановителни дейности на моста над р. Ботуня на път I – 1 Монтана – Враца при км 129+355“. Срокът за изпълнение на договора е 90 дни от момента на стартиране на строителството.