Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ЩЕ ОТКРИЕ ОБЛАСТНОТО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ 2018“

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ЩЕ ОТКРИЕ ОБЛАСТНОТО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ 2018“

Заместник областният управител Мирослав Комитски ще открие Областното ученическо състезание по безопасност на движението по пътищата „Да запазим децата на пътя 2018“. Викторината ще се състои на 26 април 2018 г. /четвъртък/ с начало 10.00 ч. и ще се проведе в Спортен салон на ОУ ″Отец Паисий″ с. Борован. Домакините от Община Борован са победителите в Областното състезание по БДП за 2017 г.

Събитието се организира от Областна администрация – Враца, Национална асоциация ″Професионална подготовка и квалификация″ – гр. София, Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Враца, Областен съвет на Български червен кръст – Враца и Съюз на българските автомобилисти – Враца, със съдействието на Регионално управление на образованието – Враца, Община Борован, Основно училище ″Отец Паисий″ с. Борован, Българска асоциация на пострадали при катастрофи – гр. София, Фирма „ФАУ“ ЕООД, гр. Бяла Слатина.

Областното ученическо състезание по безопасност на движението по пътищата в област Враца е един от активните методи за усвояване на процедурни познавателни структури, свързани с безопасността на движението по пътищата. В различните етапи на провежданите състезания се прилагат ситуационни, дискусионни и опитни методи на интерактивното обучение по БДП. Състезанията се провежда с отбори, определени от съответните училищата, в които са включени по един ученик от 5., 6. и 7. клас. Състезанието включва пет етапа, в които под формата на въпроси, тестове и игри учениците демонстрират своите знания по безопасност на движението, усвоени по време на учебните часове, залегнали в учебните програми на Министерство на образованието и науката за учениците от 5. до 7. клас.

Отборът - победител в Областното ученическо състезание по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“ ще представи област Враца на Националното състезание по БДП, което ще се проведе от 15 до 17 май 2018 г. в с. Смядово, област Шумен.