бър ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ПРИСЪСТВА НА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА - Областна администрация Враца

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ПРИСЪСТВА НА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА


Заместник областният управител Мирослав Комитски присъства на организираната от Министерството на земеделието, храните и горите среща със земеделските стопани на територията на област Враца. Форумът е третият по рода си в страната и е част от провеждащата се информационна кампания, в която участваха директорът на главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ Николай Маринов, Лора Лазарова, директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца и експерти от министерството.

На срещата са дискутирани теми, свързани с директните плащания и Системата за идентификация на земеделските парцели за 2017-2018 г., схеми и мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за 2018 г. и прилагането на Общата селскостопанска политика след 2020 година.

„Съществена е темата за Общата селскостопанска политика и решения на Европейския парламент по отношение на пакета от средства, механизмите, касаещи тяхното получаване и как всяка една държава-членка ще разпределя финансовите средства. Всички предложения ще бъдат обсъдени със земеделските стопани, преди да бъдат направени пакетите по първи и втори стълб“, отбеляза в началото на срещата Николай Маринов.

На срещата са обсъдени също поземлените отношения - служебни разпределения и доброволни споразумения, договори за наем и аренда, разпределение на земи от Общинския поземлен фонд и Държавния поземлен фонд, както и информационната система ИСУН.