Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ПРИСЪСТВА НА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА


Заместник областният управител Мирослав Комитски присъства на организираната от Министерството на земеделието, храните и горите среща със земеделските стопани на територията на област Враца. Форумът е третият по рода си в страната и е част от провеждащата се информационна кампания, в която участваха директорът на главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ Николай Маринов, Лора Лазарова, директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца и експерти от министерството.

На срещата са дискутирани теми, свързани с директните плащания и Системата за идентификация на земеделските парцели за 2017-2018 г., схеми и мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за 2018 г. и прилагането на Общата селскостопанска политика след 2020 година.

„Съществена е темата за Общата селскостопанска политика и решения на Европейския парламент по отношение на пакета от средства, механизмите, касаещи тяхното получаване и как всяка една държава-членка ще разпределя финансовите средства. Всички предложения ще бъдат обсъдени със земеделските стопани, преди да бъдат направени пакетите по първи и втори стълб“, отбеляза в началото на срещата Николай Маринов.

На срещата са обсъдени също поземлените отношения - служебни разпределения и доброволни споразумения, договори за наем и аренда, разпределение на земи от Общинския поземлен фонд и Държавния поземлен фонд, както и информационната система ИСУН.