бър УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ - Областна администрация Враца

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

Агенцията по заетостта, Областна администрация – Враца и социалните партньори, съгласно чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта, два пъти в годината, провеждат проучване на Вашите потребности от кадри. Целта е да се получи информация за търсените от бизнеса през следващите 12 месеца професии, компетентности и умения на работната сила. Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления или области на висшето и средното образование.

До 17 септември 2018 г.  на страницата на Областна администрация – Враца, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOXVg1-zpJkPOrQx8FzIZQg/viewform може да попълните онлайн Анкетен формуляр. В обновения електронен формуляр са отчетени трудностите, посочени от Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие и анкетираните в предходното изследване работодатели.

Благодарим Ви за партньорството и отново разчитаме на Вашата активност!