Търгове

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА на основание Заповед №  РД-18-ДС-53/23.06.2016 г. на Областния управител на Област Враца обявява Търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна държавна собственост 29.06.2016 12:54