Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

Търгове

ЗАПОВЕД NO РД-18-ДС-6/26.01.2018 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Заповед No РД-18-ДС-6/26.01.2018 г. За провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи: <...