бър СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ СЪВЕТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВРАЦА - Областна администрация Враца

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ СЪВЕТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВРАЦА

СЪВМЕСТНО  ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ  НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ СЪВЕТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВРАЦА

На 17 и 18 декември 2015 г. Областният управител на област Враца Малина Николова ще председателства  СЪВМЕСТНОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ  НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ СЪВЕТА. 
Събитието ще бъде открито  в 14.00 ч. на 17.12.2015 г. в Конферентната зала на Търговско-промишлена палата Враца.