Публикуван е регламентът на 73-ти НТП “По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица” 2019

Съобщение

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Консултациите за определяне състава на Районна избирателна комисия Враца за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент 2019, ще се проведат на 30.03.2019 г. от 10.00 часа в Заседателна зала на VІ етаж в сградата на Областна администрация – Враца, бул. „Демокрация“ № 1.

         В съответствие с чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс в консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.