бър ПРОВЕРЯВАТ ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ - Областна администрация Враца

ПРОВЕРЯВАТ ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ

ПРОВЕРЯВАТ ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ

На 02.10.2017 г. от 13.00 ч. ще се проведе проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия и въздушна опасност. Тестът ще се проведе в 30 – километровата зона за неотложни защитни мерки на АЕЦ „Козлодуй“ и в 10-те общини от област Враца с определени акустични сигнали и гласови съобщения. Целта на тренировката е проверка на техническото състояние на системата, придобитите умения от длъжностните лица за работа с нея и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.

Областният управител Малина Николова със свое писмо е уведомила Регионалното управление на образованието – Враца за необходимостта от набелязване на мерки за недопускане на стресови ситуации за децата в детските градини и ясли, както и за учениците в училищата. Като част от необходимите мерки са информираност на директорите на детските и учебни заведения и инструктаж на педагогическия състав за провеждане на обучение в подходяща форма. Информирано е ръководството на Електроразпределителното предприятие в региона за провежданата тренировка с цел да не се извършва планова профилактика на 02.10.2017 г. за времето до приключване на теста и осигуряване на непрекъснато електрозахранване на обектите, в които има монтирани сирени в дните преди и по време на тренировката.

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно в първия работен ден на месеците април и октомври.