бър ПРЕЗ ИЗМИНАЛОТО ДЕНОНОЩИЕ СЕ НАБЛЮДАВА ПОКАЧВАНЕ НА НИВАТА НА ВСИЧКИ РЕКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА - Областна администрация Враца

ПРЕЗ ИЗМИНАЛОТО ДЕНОНОЩИЕ СЕ НАБЛЮДАВА ПОКАЧВАНЕ НА НИВАТА НА ВСИЧКИ РЕКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА


Във връзка с падналите проливни валежи, през изминалото денонощие се наблюдава покачване на нивата на всички реки на територията на област Враца.

Покачено е нивото на р. Искър, като към 13.00 ч. днес при с. Ребърково в община Мездра се наблюдава лек спад. Няма засегнати жилищни територии и инфраструктура, незначителен разлив се наблюдава върху пасища и мери.

Заместник областният управител Мирослав Комитски, заедно със старши комисар Цветелин Стоянов – директор на Областна дирекция на МВР – Враца и комисар Николай Димитров, директор на ПБЗНП – Враца направиха оглед на поречието на р. Искър в границите на област Враца. Те констатираха, че към момента няма опасност за населението и реални предпоставки за разливи. Мостовете при с. Струпец и с. Радовене в община Роман имат необходимата проводимост за оттичане на водните маси.

Река Огоста при с. Хайредин е достигнала най-високото си ниво, като на места има залети земеделски площи.   

Река Скът нормално оттича водните маси. По нейното поречие няма критични нива.

Река Ботуня е излязла от коритото си в извънурбанизираната територия на град Криводол, като е заляла пасища и мери.

Язовирите на територията на област Враца са под наблюдение, като няма критични нива в следствие на превантивно осигурения свободен обем.

Временно беше ограничено движението на път Горно Пещене – Враца. Движението се е осъществявало в една лента заради наводнен участък.

Поради паднала скална маса е наложено ограничаване на движението на път Срупец  - Синьо Бърдо. Районът е обезопасен, като община Роман предприема мерки по разчистване на скалната маса. 

Във връзка с метеорологичната обстановка и очакваните валежи от дъжд, продължава 24 – часовият контрол и наблюдението на язовирите и реките на територията на област Враца от страна на оперативното звено на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен.