бър ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦИК ЩЕ ОБУЧАВАТ АДМИНИСТРАЦИЯТА - Областна администрация Враца

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦИК ЩЕ ОБУЧАВАТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦИК ЩЕ ОБУЧАВАТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

Централната избирателна комисия-София, по повод предстоящите избори за общински съветници и кметове, ще проведе поредица от срещи в страната с представители на администрацията, ангажирана с организационно-техническата подготовка на изборите, представителите на медиите и граждани. 
За област Враца, ЦИК е определила екип в състав - Румен Цачев, Росица Матева и Камелия Нейкова - членове на ЦИК. 
Срещата с кметовете и представителите на екипите по организационно-техническата подготовка на изборите и представителите на ЦИК ще се проведе на 14 юни 2015 г. /вторник/ от 14.30 ч. в Областна администрация - Враца, Заседателна зала, ет. 6. 
След приключването на работната среща, от 15.30 ч. в същата зала  ще се проведе дискусия с представителите на печатните и електронни медии и граждани на тема "По-близко до избирателите". 
Участниците и в двете срещи ще имат възможността да задават въпроси на членовете на Централната избирателна комисия.